OriginCut


Formål: Indsamler Origins og taglines fra FidoNet-beskeder.
Baggrund: Mange beskeder indeholder sjove origins eller taglines, som man gerne vil gemme. Dette program indsamler dem alle, sørger for, at hver linie kun forekommer én gang, og giver mulighed for at sortere uønskede linier fra til en separat fil.
Derudover er der et lille program med, som viser en tilfældig af de "ønskede" (ikke-frasorterede) linier til brug i f.eks. AUTOEXEC.BAT.
Status: Køreklart program med manual på dansk og engelsk.
Udvikling standset indtil videre, men forskellige udvidelser er planlagt senere.
Kendte problemer: Kræver, at der er RAM nok fri til at rumme alle origins på én gang.
Download: Version 2.0: ORGCUT20.ZIP, 58.529 bytes. Sidst rettet 9/3-96.